นางสาวสมลักษณ์ ภู่ทอง
ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร :

นางธาริณี มะกอกคำ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :

นางสาวศุภธิดา สังข์ทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสุกัญญา สมสวย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นางสาวกาญจนา หาญแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางสาวปัทมภรณ์ ศรีคำตุ้ย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :

นางสาวอรพรรณ คำตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์โทร :

นายนพพร ถ่อมกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร :

นางสาวจิรปรียา วิจิตร
คนงาน
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator