จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
2.) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
3.) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
4.) รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
5.) รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
6.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
7.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
8.) รายงานแผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2562
9.) รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ราย 6 เดือน
10.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
11.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
12.) รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563
13.) งานรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
14.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
15.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
16.) การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
17.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
18.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
19.) รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำปีงบประมาณ 2560
20.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
21.) รายงาน รับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
22.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator