จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
2.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2
4.) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
5.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
6.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
7.) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
8.) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 61-65) ถึงเพิ่มเติม ครั้งที่
9.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน
10.) ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
11.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
12.) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator