นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายโสภณ พรหมทัศน์
สมาชิกสภาอบต. ม.2

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด มีจำนวนทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์

กำนัน

หมู่ที่ 14
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่เจริญ

นายอินสอน มีสุข

ผูู้้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านห้วยอ้อ

นายสมบัติ คล่องแคล่ว

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านไร่

นายประพันธ์ อุสา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าแดด

นายอินจันทร์ พิณสาร

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่ากว๋าว

นายจงรักษ์ ยาสมุทร

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านท้าวแก่นจันทร์

นายประพันธ์ แก้วมณี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านโป่ง

นายเพลิน เสนียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านดอนสลี

นายเจริญ ยาสิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านหัวฝาย

นายคำมูล แออู่

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านห้วยหญ้าไซ

นายพงษ์ศักดิ์ อินต๊ะวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่า


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
34.204.175.38
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 42ip
เดือนนี้ 3051ip
ปีนี้ 35626ip
ทั้งหมด 87339ip
Counter