นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางสาวอณุสรา ชัยนาท
สมาชิกสภาอบต. ม.12

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด มีจำนวนทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์

กำนัน

หมู่ที่ 14
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่เจริญ

นายอินสอน มีสุข

ผูู้้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านห้วยอ้อ

นายสมบัติ คล่องแคล่ว

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านไร่

นายประพันธ์ อุสา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าแดด

นายอินจันทร์ พิณสาร

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่ากว๋าว

นายจงรักษ์ ยาสมุทร

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านท้าวแก่นจันทร์

นายประพันธ์ แก้วมณี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านโป่ง

นายเพลิน เสนียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านดอนสลี

นายเจริญ ยาสิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านหัวฝาย

นายคำมูล แออู่

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านห้วยหญ้าไซ

นายพงษ์ศักดิ์ อินต๊ะวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเหล่า


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.81.220.239
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 29ip
เดือนนี้ 3202ip
ปีนี้ 26262ip
ทั้งหมด 77975ip
Counter