นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายถนอม ภิลม
สมาชิกสภาอบต. ม.21

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


จ.อ.เด่น พระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางลำดวน เรือนโนวา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกุลิสรา บุญของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฤทัยรัตน์ นันทชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกตัญชลี สุเกียง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัญชริการ์ สารขัติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมชาติ ต๊ะใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายประเสริฐ อินทรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมรกต รัตนชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเอนก อินทะจักร
คนงานตกแต่งสวน

น.ส.ลิมภะกา พิมสาร
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นางทรงศรี พิมสาร
คนงานทั่วไป

นายทรงภพ ท้าวแก่นจันทร์
คนงานทั่วไป
จำนวนบุคลากร สำนักงานปลัด ทั้งหมด 20 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 144ip
เดือนนี้ 2997ip
ปีนี้ 31255ip
ทั้งหมด 82968ip
Counter