นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสรธัญ จูโป
สมาชิกสภาอบต. ม.20

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นางสาวทิวาพร บุญปั๋น
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสายสุนีย์ ญาติกา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนงเยาว์ นามแสง
ครู

นางสมบูรณ์ เทวาพิทักษ์
ครู

นางเพ็ญพร พิณสาร
ครู

นางไผ่ทอง อินต๊ะชัยวงค์
ครู

นางนงคราญ สิงทะนะ
ครู

นางรัตนา อิ่นคำ
ครู

นางศิรินภา เรไร
ครู

นางวิไลวรรณ สุภารัตน์
ครู

นางยุพิน ปัญญาแก้ว
ครู

นางสาวรัชนีวรรณ ปันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวลัยพร ปวงศรี
ผู้ดูแลเด็ก
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 21 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
18.232.188.89
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 38ip
เดือนนี้ 771ip
ปีนี้ 27282ip
ทั้งหมด 123895ip
Counter