นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทองคำ เพ็ชรบุญเรือง
สมาชิกสภาอบต. ม.7

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นางสาวสมลักษณ์ ภู่ทอง
ผอ.กองคลัง

นางธาริณี มะกอกคำ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวศุภธิดา สังข์ทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสุกัญญา สมสวย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.กาญจนา หาญแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรพรรณ คำตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายนพพร ถ่อมกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.จิรปรียา วิจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
จำนวนบุคลากร กองคลัง ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 138ip
เดือนนี้ 2991ip
ปีนี้ 31249ip
ทั้งหมด 82962ip
Counter