นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายภักดี กองพินธ์
สมาชิกสภาอบต. ม.16

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นายสุรพล ฤทธิ์มณี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจอนสันต์ เสนาโปธิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยวัฒน์ มาลัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสงบ ทิพย์ประสงค์
สมาชิกสภาอบต. ม.1

นายกิตติพงษ์ สุธรรมมา
สมาชิกสภาอบต. ม.2

นายโสภณ พรหมทัศน์
สมาชิกสภาอบต. ม.2

นายยรรยง สิงทะนะ
สมาชิกสภาอบต. ม.3

นางสาววราภรณ์ พิมสาร
สมาชิกสภาอบต. ม.3

นายเหรียญ นามแสง
สมาชิกสภาอบต. ม.4

นายวิรัตน์ ปัญญาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.4

นายสรรเสริญ สานุมิตร
สมาชิกสภาอบต. ม.5

นายทวีฤทธิ์ ไชยรังษี
สมาชิกสภาอบต. ม.6

นายอัศนัย ซาวคำ
สมาชิกสภาอบต. ม.6
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภา ทั้งหมด 41 คน
จำนวนหน้า 4 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 143ip
เดือนนี้ 2996ip
ปีนี้ 31254ip
ทั้งหมด 82967ip
Counter