นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายชาติชัย สรรพวงค์
สมาชิกสภาอบต. ม.8

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นายสุรพล ฤทธิ์มณี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจอนสันต์ เสนาโปธิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยวัฒน์ มาลัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสงบ ทิพย์ประสงค์
สมาชิกสภาอบต. ม.1

นายกิตติพงษ์ สุธรรมมา
สมาชิกสภาอบต. ม.2

นายโสภณ พรหมทัศน์
สมาชิกสภาอบต. ม.2

นายยรรยง สิงทะนะ
สมาชิกสภาอบต. ม.3

นางสาววราภรณ์ พิมสาร
สมาชิกสภาอบต. ม.3

นายเหรียญ นามแสง
สมาชิกสภาอบต. ม.4

นายวิรัตน์ ปัญญาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.4

นายสรรเสริญ สานุมิตร
สมาชิกสภาอบต. ม.5

นายทวีฤทธิ์ ไชยรังษี
สมาชิกสภาอบต. ม.6

นายอัศนัย ซาวคำ
สมาชิกสภาอบต. ม.6
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภา ทั้งหมด 41 คน
จำนวนหน้า 4 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 74ip
เดือนนี้ 2450ip
ปีนี้ 20578ip
ทั้งหมด 72291ip
Counter