นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเจริญ พิณสาร
สมาชิกสภาอบต. ม.17

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

หนังสือมอบอำนาจ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2156)

2.

แบบรายงานรับรับรายจ่ายประปา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2138)

3.

แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2197)

4.

คำร้องขอความช่วยเหลือ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2131)

5.

หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1913)

6.

บันทึกขอรับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2189)

7.

หนังสิอรับรองผู้บังคับบัญชา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2047)

8.

คำร้องขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ตั้งใช้สถานที่เป็นสถานที่ตำหจ่ายอาหาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2059)

9.

คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป้นที่ทรังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2122)

10.

แบบสำรวจข้อมุลการยึดถือครองที่ดีนของรัฐ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2096)

11.

คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2040)

จำนวนข่าวทั้งหมด 11 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 138ip
เดือนนี้ 2991ip
ปีนี้ 31249ip
ทั้งหมด 82962ip
Counter