นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสมชาติ แสงแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.14

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

หนังสือมอบอำนาจ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1915)

2.

แบบรายงานรับรับรายจ่ายประปา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1925)

3.

แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1919)

4.

คำร้องขอความช่วยเหลือ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1884)

5.

หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1728)

6.

บันทึกขอรับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1919)

7.

หนังสิอรับรองผู้บังคับบัญชา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1839)

8.

คำร้องขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ตั้งใช้สถานที่เป็นสถานที่ตำหจ่ายอาหาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1816)

9.

คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป้นที่ทรังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1883)

10.

แบบสำรวจข้อมุลการยึดถือครองที่ดีนของรัฐ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1877)

11.

คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (1805)

จำนวนข่าวทั้งหมด 11 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 64ip
เดือนนี้ 2440ip
ปีนี้ 20568ip
ทั้งหมด 72281ip
Counter