นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสมชาย จันต๊ะพงษ์
สมาชิกสภาอบต. ม.13

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.ป่าแดดประจำปี พ.ศ. 2561...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (17)

2.

ประกาศ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (23)

3.

ประกาศสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (25)

4.

ประกาศ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (21)

5.

ประกาศ สมัย วิสามัญ สมัย 1-61...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (23)

6.

ประกาศ สมัย วิสามัญ สมัย 2-61...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (18)

7.

ประกาศรายงานผลการตรวจรายงานคลังการบัญชีและพัสดุ...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 28/5/2562
Read (40)

8.

ประกาศสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (154)

9.

ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.ป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (170)

10.

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ. 2561...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 25/6/2561
Read (119)

11.

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ป่าแดด สมัยสามัญสมัยที่ 4 พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 25/6/2561
Read (130)

12.

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ป่าแดด สมัยสามัญ 1 พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 25/6/2561
Read (126)

13.

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 1/12/2560
Read (234)

14.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 3/8/2560
Read (258)

15.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 31/5/2560
Read (243)

16.

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 27/4/2560
Read (320)

จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 140ip
เดือนนี้ 2993ip
ปีนี้ 31251ip
ทั้งหมด 82964ip
Counter