นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเสรี พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. ม.10

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

ประกาศรายงานผลการตรวจรายงานคลังการบัญชีและพัสดุ...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 28/5/2562
Read (11)

2.

ประกาศสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (128)

3.

ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.ป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (141)

4.

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ. 2561...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 25/6/2561
Read (105)

5.

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ป่าแดด สมัยสามัญสมัยที่ 4 พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 25/6/2561
Read (116)

6.

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ป่าแดด สมัยสามัญ 1 พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย สำนักปลัด
Post Date 25/6/2561
Read (110)

7.

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 1/12/2560
Read (205)

8.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 3/8/2560
Read (222)

9.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 31/5/2560
Read (232)

10.

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ประกาศ
โดย admin
Post Date 27/4/2560
Read (286)

จำนวนข่าวทั้งหมด 10 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 68ip
เดือนนี้ 2444ip
ปีนี้ 20572ip
ทั้งหมด 72285ip
Counter