นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายวิรัตน์ ปัญญาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.4

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 20/2/2562
Read (50)

2.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ม.22-ม.20...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/2/2562
Read (61)

3.

แบบปร.4-ปร.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.22-ม.20-4...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/2/2562
Read (64)

4.

แบบปร.4-ปร.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.22-ม.20-3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/2/2562
Read (64)

5.

แบบปร.4-ปร.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.22-ม.20-2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/2/2562
Read (70)

6.

แบบปร.4-ปร.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.22-ม.20-1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/2/2562
Read (54)

7.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.22...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (85)

8.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.21...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (71)

9.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.18...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (78)

10.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (79)

11.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (81)

12.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (44)

13.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (45)

14.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (42)

15.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (43)

16.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (44)

17.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (43)

18.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 17/12/2561
Read (46)

19.

ตารางเปิดเผยกำหนดราคากลางและแบบ ปร. โครงการก่อสร้างถนน ม.22 (เข้าสู่พื้นที่การเกษตรต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายอภิเดช ปัญแก้ว) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 26/11/2561
Read (120)

20.

ตารางเปิดเผยกำหนดราคากลางและแบบ ปร. โครงการก่อสร้างถนน ม.21 (ซอยบ้ชุมชนบ้านใหม่อาข่าซอยกลางบ้าน) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 26/11/2561
Read (96)

จำนวนข่าวทั้งหมด 105 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 69ip
เดือนนี้ 2445ip
ปีนี้ 20573ip
ทั้งหมด 72286ip
Counter