นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเหรียญ นามแสง
สมาชิกสภาอบต. ม.4

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

แบบ ปร. ถนน ม.19...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/8/2562
Read (3)

2.

แบบ ปร. ถนน ม.18...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/8/2562
Read (1)

3.

แบบ ปร. ถนน ม.17...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/8/2562
Read (0)

4.

แบบ ปร. ถนน ม.12...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/8/2562
Read (0)

5.

แบบ ปร. ถนน ม.9...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/8/2562
Read (0)

6.

แบบ ปร.ถนน ม.5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/8/2562
Read (0)

7.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 19...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/8/2562
Read (3)

8.

แบบ ปร. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.20 จุดที่ 2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (8)

9.

แบบ ปร. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.20 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (6)

10.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 20...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (6)

11.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.14...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (9)

12.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (2)

13.

แบบ ปร. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8 จุดที่ 2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (3)

14.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (2)

15.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 14...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (3)

16.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 จุดที่ 2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (3)

17.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (2)

18.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จุดที่ 2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (2)

19.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (2)

20.

แบบ ปร.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 จุดที่ 3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 25/7/2562
Read (2)

จำนวนข่าวทั้งหมด 144 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 140ip
เดือนนี้ 2993ip
ปีนี้ 31251ip
ทั้งหมด 82964ip
Counter