นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสมศักดิ์ ดวงไทย
สมาชิกสภาอบต. ม.17

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

การจัดโครงการอบรมสืบสานพิธีกรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด ...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 14/8/2562
Read (1)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 15/7/2562
Read (8)

โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 8/7/2562
Read (12)

โครงการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย วันที่ 3 กรกฎาคม 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 3/7/2562
Read (12)

การอบรมโครงการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 2/7/2562
Read (21)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 1/7/2562
Read (22)

Big Cleaning Day 26 มิถุนายน 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 26/6/2562
Read (20)

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชนตำบลป่าแดด...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 26/6/2562
Read (21)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 26/6/2562
Read (25)

ประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 26/6/2562
Read (21)

จัดเก็บขยะอันตราย...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/6/2562
Read (26)

โครงการปกป้องสถานบัน ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/6/2562
Read (21)

โครงการปรองดองสมานฉันท์ตำบลป่าแดด...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/6/2562
Read (15)

โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าแดด) ประจำปี 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/6/2562
Read (19)

ประชุมชี้แจงการขอรับการช่วยเหลือ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/6/2562
Read (24)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 10/6/2562
Read (26)

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลป่าแดด ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมษร 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/5/2562
Read (45)

โครงการอบรม "เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุตำบลป่าแดด"...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/5/2562
Read (46)

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลป่าแดด...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/5/2562
Read (44)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/5/2562
Read (41)

จำนวนข่าวทั้งหมด 144 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 143ip
เดือนนี้ 2996ip
ปีนี้ 31254ip
ทั้งหมด 82967ip
Counter