นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายป่าบู่ จะคา
สมาชิกสภาอบต. ม.11

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 29/4/2562
Read (24)

2.

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 10/1/2562
Read (78)

3.

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/10/2561
Read (90)

4.

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 20/8/2561
Read (192)

5.

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 2/7/2561
Read (157)

6.

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 27/6/2561
Read (230)

7.

ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (181)

8.

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ป่าแดด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 23/6/2561
Read (183)

9.

แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 22/6/2561
Read (491)

10.

ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/6/2561
Read (147)

11.

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 6/2/2561
Read (174)

12.

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 29/1/2561
Read (165)

13.

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 22/1/2561
Read (180)

14.

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 9/1/2561
Read (163)

15.

การสนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 9/1/2561
Read (153)

16.

ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 4/12/2560
Read (210)

17.

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 22/11/2560
Read (243)

18.

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2564 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 30/10/2560
Read (279)

19.

โครงการประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (อบต.สัญจร) ประจำปี 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/9/2560
Read (196)

20.

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/9/2560
Read (186)

จำนวนข่าวทั้งหมด 35 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 71ip
เดือนนี้ 2447ip
ปีนี้ 20575ip
ทั้งหมด 72288ip
Counter