นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเหรียญ นามแสง
สมาชิกสภาอบต. ม.4

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
 Download
2.) รายงาน รับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
 Download
3.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
 Download
4.) รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำปีงบประมาณ 2560
 Download
5.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 Download
6.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 Download
7.) การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 70ip
เดือนนี้ 2446ip
ปีนี้ 20574ip
ทั้งหมด 72287ip
Counter