นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายอัศนัย ซาวคำ
สมาชิกสภาอบต. ม.6

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) รายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560
 Download
2.) รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 Download
3.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2
 Download
4.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 11 พฤษภาคม 59
 Download
5.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
 Download
6.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2559
 Download
7.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
8.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
9.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
10.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
11.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
12.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
 Download
13.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
14.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
15.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
 Download
16.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
 Download
17.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
18.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
 Download
19.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 69ip
เดือนนี้ 2445ip
ปีนี้ 20573ip
ทั้งหมด 72286ip
Counter