นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางสาววราภรณ์ พิมสาร
สมาชิกสภาอบต. ม.3

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) รายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560
 Download
2.) รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 Download
3.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2
 Download
4.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 11 พฤษภาคม 59
 Download
5.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
 Download
6.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2559
 Download
7.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
8.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
9.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
10.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
11.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 Download
12.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
 Download
13.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
14.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
15.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
 Download
16.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
 Download
17.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
18.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
 Download
19.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
 Download
20.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 61
 Download
21.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 เมษายน 61
 Download
22.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 24 กันยายน 61
 Download
23.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 13 ม.ค. 61
 Download
24.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 15 มิ.ย. 61
 Download
25.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15 ส.ค.61
 Download
26.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 23 ส.ค.61
 Download
27.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 24 ธ.ค.61
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.226.251.81
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 140ip
เดือนนี้ 2993ip
ปีนี้ 31251ip
ทั้งหมด 82964ip
Counter