นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสมศักดิ์ ดวงไทย
สมาชิกสภาอบต. ม.17

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
 Download
2.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 Download
3.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 63
 Download
4.) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 Download
5.) การประเมินความเสี่ยงทางทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
18.232.188.89
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 33ip
เดือนนี้ 766ip
ปีนี้ 27277ip
ทั้งหมด 123890ip
Counter