นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายอาโผะ เลเซอร์
สมาชิกสภาอบต. ม.15

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Download
2.) แนวทางการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
 Download
3.) คู่มือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุมภายใน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 Download
4.) คู่มือการจัดทํารายงานการติดตามประเมิน
 Download
5.) แบบ ปย.1
 Download
6.) แบบ ปย.2
 Download
7.) แบบ ปย.3
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.85.143.239
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 202ip
เดือนนี้ 2956ip
ปีนี้ 17052ip
ทั้งหมด 68765ip
Counter