นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางสาวอณุสรา ชัยนาท
สมาชิกสภาอบต. ม.12

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Download
2.) แนวทางการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
 Download
3.) คู่มือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุมภายใน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 Download
4.) คู่มือการจัดทํารายงานการติดตามประเมิน
 Download
5.) แบบ ปย.1
 Download
6.) แบบ ปย.2
 Download
7.) แบบ ปย.3
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
34.204.175.38
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 46ip
เดือนนี้ 3055ip
ปีนี้ 35630ip
ทั้งหมด 87343ip
Counter