นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางสาวอณุสรา ชัยนาท
สมาชิกสภาอบต. ม.12

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Download
2.) แนวทางการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
 Download
3.) คู่มือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุมภายใน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 Download
4.) คู่มือการจัดทํารายงานการติดตามประเมิน
 Download
5.) แบบ ปย.1
 Download
6.) แบบ ปย.2
 Download
7.) แบบ ปย.3
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.235.29.190
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 135ip
เดือนนี้ 1118ip
ปีนี้ 11707ip
ทั้งหมด 108320ip
Counter