นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางสิริพร วงค์ยาง
สมาชิกสภาอบต. ม.15

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Download
2.) แนวทางการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
 Download
3.) คู่มือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุมภายใน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 Download
4.) คู่มือการจัดทํารายงานการติดตามประเมิน
 Download
5.) แบบ ปย.1
 Download
6.) แบบ ปย.2
 Download
7.) แบบ ปย.3
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.81.220.239
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 33ip
เดือนนี้ 3206ip
ปีนี้ 26266ip
ทั้งหมด 77979ip
Counter