นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายป่าบู่ จะคา
สมาชิกสภาอบต. ม.11

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 Download
2.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560
 Download
3.) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
 Download
4.) แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 Download
5.) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
 Download
6.) แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
 Download
7.) แผนอัตรากำลัง ปี 2563
 Download
8.) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561-2563
 Download
9.) คำสั่งแบ่งงานภายใน ปี 2563
 Download
10.) ประกาศกำหนดส่วนราชการ
 Download
11.) ประกาศอำนาจหน้าที่กอง
 Download
12.) ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 Download
13.) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 Download
14.) การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบต.ป่าแดด
 Download
15.) คู่มือการลา อบต.ป่าแดด
 Download
16.) จริยธรรมข้าราชการ อบต.ป่าแดด
 Download
17.) วินัย อบต.ป่าแดด
 Download
18.) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 Download
19.) นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
 Download
20.) ประกาศ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
 Download
21.) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562
 Download
22.) คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของ ศพด.
 Download
23.) ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
18.232.188.89
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 34ip
เดือนนี้ 767ip
ปีนี้ 27278ip
ทั้งหมด 123891ip
Counter