นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเสน่ห์ ท้าวแก่นจันทร์
สมาชิกสภาอบต. ม.16

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง
พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

​          เมื่อปี ๒๕๕๓ ที่บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุนผู้มีอิทธิพลที่เข้าไปซื้อและออกโฉนดที่ดินในพื้นที่แหล่งโบราณคดีดอยเวียงซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีคู-คันดินล้อมรอบ ชาวบ้านและพระสงฆ์ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย พยายามต่อต้านและขัดขวางการออกโฉนดพื้นที่แหล่งโบราณคดี แต่สู้นายทุนไม่ได้ เสียเปรียบตลอดเพราะข้าราชการเอาด้วยกับนายทุน เกิดการเผชิญหน้าแบบไม่ยอมกัน ข้าพเจ้าได้เอากระบวนการโบราณคดีชุมชนเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาโดยร่วมกับพระสงฆ์และชาวบ้านสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่เป็นสุสานไหดินหลายร้อยใบที่ดอยวงซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน และขอให้นักโบราณคดีของสำนักศิลปากรที่เชียงใหม่ไปช่วยชาวบ้านขุดค้นศึกษาอย่างเป็นระบบ แนะนำให้ชาวบ้านพัฒนาเป็นแหล่งมรดกชุมชนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ชาวบ้านได้แหล่งมรดกวัฒนธรรมใหม่ มีพื้นที่ส่วนกลางใหม่ของชุมชน สร้างกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้และธรรมชาติ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน มีหน่วยงาน วัด สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆเข้าไปทำกิจกรรมการพัฒนาทางกายภาพและจิตวิญญาณในพื้นที่มากมาย ชาวบ้านเลิกทะเลาะแบบเผชิญหน้ากับนายทุน แต่พยายามสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติด้วยตัวเองจนสามารถนำผลงานออกไปเผยแพร่ในเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างน่าชื่นชม ในขณะที่นายทุนก็เอาผลงานการค้นพบแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชาวบ้านไปโฆษณาขายที่ดินแบบหน้าไม่อาย ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ได้รับพระราชทานเข็มรางวัลอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น

 

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.235.29.190
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 135ip
เดือนนี้ 1118ip
ปีนี้ 11707ip
ทั้งหมด 108320ip
Counter