นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเสรี พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. ม.10

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประกาศ แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 7/10/2563 Read (13)

 
ประกาศ แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 7/10/2563 Read (16)

 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 18/6/2563 Read (17)

 
แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 4/9/2563 Read (17)

 
แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 31/7/2563 Read (44)

 

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.230.1.126
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 20ip
เดือนนี้ 5294ip
ปีนี้ 46425ip
ทั้งหมด 143038ip
Counter