นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายชาติชัย สรรพวงค์
สมาชิกสภาอบต. ม.8

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปี 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 30/6/2563 Read (3)

 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 24/6/2563 Read (11)

 
สรุปรายงานการจะทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 31/3/2563 Read (12)

 
สถิติการให้บริการประชาชนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 30/4/2563 Read (15)

 
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของงานพัฒนาชุมชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 1/6/2563 Read (14)

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  26/6/2563
 
ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  25/6/2563
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  10/8/214
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  29/5/2563
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  21/5/2563
 

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
18.232.188.89
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 41ip
เดือนนี้ 774ip
ปีนี้ 27285ip
ทั้งหมด 123898ip
Counter