นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสุรพล ฤทธิ์มณี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าแดด

ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date Read (4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 29/10/2561 Read (33)

 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 20/8/2561 Read (98)

 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 2/7/2561 Read (87)

 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 27/6/2561 Read (106)

 
ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 25/6/2561 Read (78)

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ตารางเปิดเผยกำหนดราคากลางและแบบ ปร. โครงการก่อสร้างถนน ม.22 (เข้าสู่พื้นที่การเกษตรต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายอภิเดช ปัญแก้ว) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  26/11/2561
 
ตารางเปิดเผยกำหนดราคากลางและแบบ ปร. โครงการก่อสร้างถนน ม.21 (ซอยบ้ชุมชนบ้านใหม่อาข่าซอยกลางบ้าน) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  26/11/2561
 
ตารางเปิดเผยกำหนดราคากลางและแบบ ปร. โครงการก่อสร้างถนน ม.18 (ทางเข้าหมู่บ้าน) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  26/11/2561
 
ตารางเปิดเผยกำหนดราคากลางและแบบ ปร. โครงการก่อสร้างถนน ม.15 (ทางไปห้วยหัวนา) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  26/11/2561
 
ตารางเปิดเผยกำหนดราคากลางและแบบ ปร. โครงการก่อสร้างถนน ม.12 (ซอยประปา) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  26/11/2561
 

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.167.15.6
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 16ip
เดือนนี้ 547ip
ปีนี้ 38527ip
ทั้งหมด 50740ip
Counter