นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายนัทธวัฒน์ อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายอาโผะ เลเซอร์
สมาชิกสภาอบต. ม.15

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


กีฬาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date Read (4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 22/11/2560 Read (9)

 
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2564 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 30/10/2560 Read (17)

 
โครงการประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (อบต.สัญจร) ประจำปี 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 29/9/2560 Read (23)

 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 12/9/2560 Read (17)

 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 12/9/2560 Read (29)

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.166.188.64
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 53ip
เดือนนี้ 1292ip
ปีนี้ 9106ip
ทั้งหมด 9253ip
Counter