นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายธนภัทร จะป้อ
สมาชิกสภาอบต. ม.9

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 18/6/2563 Read (8)

 
แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 4/9/2563 Read (8)

 
แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 31/7/2563 Read (33)

 
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 14/7/2563 Read (62)

 
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 13/7/2563 Read (47)

 

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.200.236.68
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 131ip
เดือนนี้ 4832ip
ปีนี้ 41022ip
ทั้งหมด 137635ip
Counter